e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Със заповеди от 21.07.2015 г. и 22.07.2015

Със заповеди от 21.07.2015 г. и 22.07.2015

Отмениха издадените разрешения за строеж в Къмпинг Юг

Със заповеди от 21.07.2015 г. и 22.07.2015 г. на началника на Регионална дирекция Национален строителен контрол – Югоизточен район са отменени като нищожни четирите издадени от главния архитект на община Царево разрешения за строеж в м. "Караагач", с. Лозенец, община Царево /Къмпинг Юг/. Това съобщи днес във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.


Във връзка с допуснато строителство при съществени нарушения на императивни законови разпоредби на нормативната уредба по опазване на околната среда и по устройство на територията в м. "Караагач", с. Лозенец /Къмпинг Юг/, извършено върху защитен обект "дюни", без решение по ОВОС и без оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие, бе подаден сигнал от министъра на регионалното развитие и благоустройството до Върховна административна прокуратура с искане да бъде протестирано като нищожно разрешение за строеж за "Вилно селище" в местността "Караагач", с. Лозенец.

От Окръжна прокуратура-Бургас са подадени протести до началника на РДНСК-ЮИР с искане за прогласяване нищожността на общо 4 разрешения за строеж по инвестиционно предложение: "Изграждане на хотелски комплекс "Лазурно море" в поземлени имоти в м. "Караагач", с. Лозенец, община Царево /Къмпинг Юг/, след което те бяха отменени от началника на РДНСК-ЮИР.

Заповедите на началника на РДНСК-ЮИР подлежат на обжалване по съдебен ред и след влизането им в сила всички строежи, които са изпълнени въз основа на отменените строителни книжа се квалифицират като незаконни и ще подлежат на премахване.

Автор: Силвия Ценова