e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Грамота за високо оценена номинация, категория "Градове" - Калина Германова, УАСГ

Грамота за високо оценена номинация, категория "Градове" - Калина Германова, УАСГ

Марица и Пловдив - урбанистичният диалог между реката и града

Целта на разработката е значимо активиране на градоустройствения и социалния диалог между реката и градските структури. При проведения анализ се установява, че основните проблеми са липса на благоустройство в крайречната зона, потребност от зони за спортно - рекреативна дейност на открито, изчезване на биологични видове от защитена зона "Марица", както и явяване на реката като делител в градската структура.

Концепция
След детайлно проучване на съществуващото положение и проведен анализ на градската тъкан за основен принцип на проекта е избрано максимално адекватното решение спрямо нуждата на дадената зона. Олицетворение на това решение е предлаганият силует. Вдавания има на местата, където са основните активности, а преходът към останалите зони е вълнообразен с цел безконфликтна обтекаемост на реката.

Преобладаващата структура, граничеща с крайречната зона, е жилищна, затова предвиждам нужните за нея зони за рекреация, отдих и спорт, както и детски площадки, които липсват в настоящия момент. Също така в непосредствена близост е и централната градска част, съответно и голям човекопоток, за който предвиждам атракции. Край Марица се намират и различни учебни заведения - за тях подходът ни е специфичен спрямо нуждите на учащите. Взимаме под внимание и опазването на типичната флора и фауна на реката. Ето защо е запазена максимално природата в зоната на дигата край гребния канал, а на о. Адата изграждаме ботаническа градина, експонираща и консервираща основните видове за района. Нашата идея е устойчив подход при градското планиране и максимално адекватен диалог между природния и социалния компонент на града. Всичко това гарантира един добър живот за града и реката.

Автор: Градът.бг