e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Интервю с Доц. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет на ВСУ "Любен Каравелов"

Интервю с Доц. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет на ВСУ "Любен Каравелов"

"Опазване на културното наследство" е уникална специалност

Интервю с Доц. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет на ВСУ "Любен Каравелов"

Арх. Борисов, колко студенти се обучават в Архитектурния факултет?

- В Архитектурния факултет обучението е само редовно, в него се обучават общо 350 души. Основната програма е едностепенната магистърска специалност по архитектура с продължителност пет години и половина. Бакалавърската степен е по "Строителство и архитектура", тя е с продължителност четири години, завършващите получават квалификация инженер архитект. След това бакалаврите имат възможността да продължат обучението си в различни направления - магистри архитекти или магистри инженери. Архитектурният факултет предлага и още една магистърска програма - "Опазване на архитектурното наследство".

Разкажете ни за студентите, с които се гордеете?

- Те са много. Наши студенти са печелили редица архитектурни награди. Двама студенти от архитектурния факултет - Антон Гороломов и Албена Джуджева, спечелиха две от годишните стипендии на фондация "Еврика" за учебната 2014-2015 г. Стипендиите са в раздел за строителство и архитектура на името на Колю Фичето.

През 2012 г. друг наш студент - инж. арх. Елица Младенова Яламова - магистър в специалност "Архитектура" при ВСУ, спечели приза "Студент на годината" в област технически науки. През следващата година наградата в същата категория отново печели Антон Гороломов от специалност "Строителство на сгради и съоръжения". Антон Гороломов е един от най-добрите студенти във факултета.

Освен конкурса "Студент на годината" и стипендиите "Еврика" има редица други, чисто архитектурни конкурси, които се печелят от наши студенти. Имахме и случай, в който наши студенти спечелиха архитектурен конкурс за професионалисти. Журиращите конкурса реално дори не са знаели, че нашите студенти не са дипломирани.

Автор - Градът.бг