e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Икономическият растеж през 2014 година e надминал очакванията

Икономическият растеж през 2014 година e надминал очакванията

Анализът е на "Райфайзенбанк"

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 1.7% в реално изражение, подобрявайки значително резултата от 2013 г. (1.1%). С основен принос за положителната динамика на БВП беше вътрешното търсене (2.8 пр.п.), докато външното търсене повлия по-умерено - с 1.5 пр.п., коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев предварителните данни на НСИ.

Водещ фактор от страна на вътрешното търсене е крайното потребление, даващо 1.9 пр.п. към ръста на БВП, следвано от брутното капиталообразуване - с 0.9 пр.п., докато вносът очаквано подейства в обратна посока (с -2.6 пр.п.).

България емитира на международните пазари дълг за рекордните 3.1 млрд. евро в рамките на новата си средносрочна дългова програма в размер на 8 млрд. лв. Трансакцията беше посрещната с интерес от широк кръг инвеститори. Бяха емитирани 3 транша с фиксирана лихва, с падежи след 7, 12 и 20 години, на рекордно ниски нива (съответно с купони 2.0%, 2.625% и 3.125%).

През януари за трети пореден месец кредитите към фирми и граждани се свиха с 8.5% на годишна база, достигайки 49.0 млрд. лв. Обемът на депозитите отново нарасна на годишна база през януари - с 2.6% (1.4 млрд. лв.), до 53.5 млрд. лв. По компоненти депозитите на домакинствата се увеличиха с 3.1% (1.2 млрд. лв.), достигайки 38.2 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия нараснаха с 1.3% (189.2 млн. лв.), до 15.3 млрд. лв.