e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Електромонтажни работи

Електромонтажи - Електро услуги от Анимил ООД

Строителна фирма Анимил предлага монтажни дейности, свързани с електро услугите. Дейността включва поддръжка и ремонт на електроинсталации, монтаж на електрически уреди и апаратура, смяна на ел.табла и други ел.услуги.

Към електромонтажните работи спадат:

  • монтаж на пускова кнопка
  • монтаж на трифазен контакт открит
  • доставка и монтаж на заземителен кол
  • монтаж на ел. ключове и контакти
  • монтаж на осветителни тела
  • окабеляване
  • монтаж на ел.табла
  • монтаж на ел.кутии
  • монтаж и пуск на бяла техника

и др. монтажни дейности при електро ремонти и ел.аварии.